The Compadres
2021.png

BoStad2021

Uppdrag

Bostad 2021 är ett projekt i Göteborgs Stad där flera privata och kommunala aktörer samlats för att bygga 7000 extra bostäder i Göteborg. År 2021 fyller staden 400 år, och då ska de stå klara. Vi fick i uppdrag att berätta vad Bostad 2021 är och vad projektet innebär.

Insikt

Insikt

Allmänheten är förstås intresserade av att veta att det nu tas krafttag mot bostadskrisen. Men steget från det till att se en film om Bostad 2021 kan ändå vara långt. Vi behövde hitta ett sätt att berätta om projektet som kändes angeläget och trivsamt.

Idé

Idé

En hipstertjej rör sig mot en fond av tydliga göteborgsreferenser. Samtidigt peppras man av information om projektet.

Produktion

Produktion

Vi gjorde storyboard, manus, illustration och film.