The Compadres
thumbnail_ny.jpg

Egnahemsbolaget

Uppdrag

Uppdrag

Egnahemsbolaget är det kommunala bolaget som ända sedan 1933 tänkt lite annorlunda när de bygger bostäder. Deras uppdrag är att verka för blandade boendeformer i Göteborg. De bygger småhus och bostadsrätter och gör det mest i områden som domineras av hyresrätter. Det långsiktiga målet är att bidra till minskade klyftor och ett mer jämlikt Göteborg. Vi har i uppdrag att berätta både det och om deras nya bostäder i alla möjliga kanaler, på många olika sätt.

Idé

Eftersom det är så mycket hjärta i Egnahemsbolagets mission och vision, vill vi addera just den känslan i kommunikationen.

Produktion

Vi gör all Egnahemsbolagets kommunikation. Här visar vi exempel på annonsering, kundtidning, film, fotograferingar och sociala mediekampanjer.

egnahemsbolaget_bilder.jpg
vaska.png
iPhone_Mockup.jpg
MAGAZINE PSD MOCKUP.jpg