The Compadres
energidek_thumb.jpg

Fastighetsägarna

Uppdrag

Fastighetsägarna GFR är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi har fått i uppdrag att berätta för deras medlemmar hur man går till väga när man ska energideklarera. Sedan en tid tillbaka gör vi även deras medlemstidning.

Insikt

Insikt

På Fastighetsägarna finns det experter inom näringspolitik, juridik, förhandling, miljöfrågor, energifrågor och stadsutveckling. Man är dessutom aktiv i debatter, man påverkar beslutsfattare och håller kompetenshöjande utbildningar för sina medlemmar. Att deras kommunikation behöver en trovärdig och seriös identitet som speglar deras innehåll är förstås en självklarhet. Men den behöver inte vara tråkig för det!

Produktion

Vi har skrivit manus, illustrerat och animerat filmen, samt gjort grafisk design, illustrationer och en hel del skribentjobb för medlemstidningen.