The Compadres

Fastighetsägarna

Uppdrag

Uppdrag

Fastighetsägarna GFR är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi fick i uppdrag att göra ett visuellt och innehållsmässigt omtag på deras medlemstidning.

Insikt

På Fastighetsägarna finns det experter inom näringspolitik, juridik, förhandling, miljöfrågor, energifrågor och stadsutveckling. Man är dessutom aktiv i opinionen och i debatter, man påverkar beslutsfattare och håller kompetenshöjande utbildningar för sina medlemmar. Att deras medlemstidning behövde en trovärdig och seriös identitet som speglade deras innehåll blev en självklarhet.

Produktion

Produktion

Vi har gjort all grafisk design, illustrationer och en hel del skribentjobb.