The Compadres
taxkrattan.png

GBG-förslaget

Uppdrag

Göteborgsförslaget riktar sig till alla som sitter på goda idéer om hur man kan förbättra staden. På ett snabbt och enkelt kan man skicka sitt förslag till stadens politiker. Vi fick i uppdrag att uppmärksamma detta nya sätt att göra sin röst hörd.

Insikt

För att få fler att våga lätta sitt hjärta ville vi sätta ljuset på de små sakerna i vardagen som kan ha utrymme för förbättringar.

Idé

Genom att visa på udda lösningar med komiska inslag ville vi få människor att dra på smilbanden och förhoppningsvis dela filmen. Vi lade också till ett tydligt stråk av Göteborg i filmerna.

Produktion

Produktion

Vi tog fram kommunikationskoncept, grafisk form, tre filmer, illustrationer och copy.

Göteborgsförslaget_folder_framsida (kopia).png
Göteborgsförslaget_folder_öppen (kopia).png
annons.png
banner_320x320.gif