The Compadres

Göteborgs Stadsmuseum

Göteborgs Stadsmuseum

Filmproduktion 1

Egnahemsbolaget

Egnahemsbolagets historik och uppdrag skiljer sig från alla andra byggbolag i Göteborg. Egnahemsbolaget är ett kommunalt bolag som sedan 1933 har haft i uppgift att förverkliga drömmen om ett eget hus eller bostadsrätt för fler göteborgare. 

Idag är de ett modernt bostadsbolag som bygger hållbara, prisvärda och trivsamma bostäder i alla stadsdelar, med särskilt fokus på stadsdelar med ensidig upplåtelseform. De bygger med andra ord gärna i stadsdelar där det finns mestadels hyresrätter. 

egnahemsbolaget.jpg

The Compadres har i uppdrag att lyfta Egnahemsbolaget som en modern och aktuell bostadsbyggare, utan att glömma ­bolagets rötter. I de här filmerna berättar vi hur nuet sa­mspelar med historien, genom korta ­historier i sann göteborgsk underfundigt humoristisk anda. I filmerna har vi animerat gamla arkiv­bilder som berättar Egnahems­bolagets story på ett lättsamt och lustfyllt sätt. 

Egnahemsbolaget och The Compadres har sedan flera år ett långtgående samarbete i allt från varumärkesbyggande kommunikation till mer taktiska kampanjer och säljinsatser.

 

Filmproduktion 2

Franklins gymnasium

Kommunikation handlar ofta om att berätta en historia som är spännande, intressant och modig. Vi fick i uppdrag att utveckla ett nytt varumärke och paketera en kittlande historia för en ny gymnasieskola i Mölndal. Skolan har lånat sitt namn från Rosalind Franklin, som var med och gjorde avgörande upptäckter i DNA-forskningen på femtiotalet (tyvärr snuvades hon på nobelpriset av sina manliga kollegor). 

Gymnasiet i Mölndal öppnar hösten 2019 och kommer att erbjuda teknisk och naturvetenskaplig linje med inriktning mot Life Science. 

I skolans externa kommunikation blev filmen en viktig bärare av storyn om skolans inriktning, vad Life Science är och varför skolan bär namnet Franklins. Vi skrev manus och inspirerades idémässigt av femtiotalets tidiga science-arkivfilmer. Även här har vi använt oss av en mix av arkivbilder, illustration och animation. Filmen spreds både i sin helhet och i kortare varianter för SCM (se Kampanj 2) nedan. 

Franklins_text.jpg
 

Katalog/broschyr/tidning 1

Jubileumsbok

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. I deras uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling.

Inför Higabs 50-årsjubileum tog vi fram en bok som berättade både Higabs och Göteborgs historia från 1960-talet och framåt. Projektet var en samproduktion med Higabs skribent Bengt-Arne Falk. The Compadres stod för den grafiska formgivningen, produktionen och gjorde bildurval. Bokens grafik gjorde avstamp i Higabs grafiska profil, men med en kreativ vidareutveckling/twist för att få en sammanhållen produktion med högt läsvärde.

higab_text.jpg
50bok_Uppslag1.jpg
 

Katalog/broschyr/tidning 2

Fastighetsägaren

Fastighetsägarna GFR är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. På Fastighetsägarna finns det experter inom näringspolitik, juridik, förhandling, miljöfrågor, energifrågor och stadsutveckling. 

I medlemskapet hos Fastighetsägarna GFR ingår en medlemstidning i fem nummer per år. Tidningen ställer höga krav på läsvärde, information, fakta och spridning av goda exempel i regionen. The Compadres har i uppdrag att producera tidningens grafiska form och innehåll sedan två år och samarbetet mellan byrå och uppdragsgivare är nära, lyhört och flexibelt. Året inleds med redaktionsmöten där vi tillsammans diskuterar igenom innehåll, fokusområden och aktualiteter. Därefter gör vi en disposition och fördelar ansvarsområden för artiklar och nyheter. The Compadres skriver ungefär hälften av allt innehåll, samt bildsätter och formger magasinet. 

Sedan vi startade vårt samarbete med Fastighetsägarna har tidningen Fastighetsägaren genomgått en transformation – från ett enklare nyhetsblad till ett uppskattat magasin med högt läsvärde i undersökningar. Tidningen nominerades till Svenska Publishingpriset 2018. 

Fastighetsagaren Nr5_nominerad.jpg
fastighetsagarna.jpg
 

Kampanj 1

Göteborgsförslaget

The Compadres fick i uppdrag av Göteborgs Stad, Konsument och medborgarservice, att lansera och informera om ett nytt demokrativerktyg i Göteborg, det så kallade ”Göteborgsförslaget”. Med Göteborgsförslaget kan vem som helst lämna sin idé om hur man kan förbättra staden på olika sätt. På webben kan man snabbt och enkelt skicka sitt förslag till stadens politiker. 

Vi tog fram kommunikationskonceptet ”Har du ett bättre förslag?” där vi ville vi sätta ljuset på de små sakerna i vardagen som kan ha utrymme för förbättringar. Med en lättsam och humoristisk ton i manus och illustration/animation tog vi fram tre korta filmer för spridning i sociala och digitala kanaler. Kombinerat med annonser, utomhuskampanj och trycksaker skapades uppmärksamhet för och information spreds om hur enkelt det är att lämna sitt Göteborgsförslag. 

Filmerna överträffade alla förväntningar på Facebook med 173 800 visningar sammanlagt. ”Taxkrattan”, den första filmen, delades 114 gånger. Filmerna är de som genom tiderna har fått flest likes, kommentarer och delningar på Göteborgs Stads Facebooksida. Förslagen på webben strömmade in i en takt som gjorde att vi fick avvakta med att publicera filmerna 2 och 3. 

annons_gbgforslaget.jpg
gbg_forslag_vit_text.jpg
billboard.jpg
a5_folder.jpg
 

Kampanj 2

Franklins gymnasium

Idag är utbildning konkurrensutsatt. Därför har det blivit viktigt att möta den kräsna målgruppen högstadielever, i full färd med att välja gymnasieskola, med kommunikation som sticker ut och sätter rätt typ av förväntningar. Inför starten av Franklins gymnasium fick The Compadres uppdraget att ta fram en kommunikationsplattform, grafisk identitet och rörligt innehåll (korta och långa filmer) till sociala och digitala kanaler. Kommunikationskampanjen omfattade även webb, annonsering, spårvagnsstreamers och inlägg för sociala medier.

Franklins Gymnasium har under hösten 2018 haft fullsatta öppet hus, rönt stort intresse på Gymnasiemässan och har uppnått ett söktryck inför starten hösten 2019 som överträffat alla förväntningar.

annons_svart.jpg
sparvagn_franklins.jpg