The Compadres

Konsument- och medborgarservice

Konsument- och medborgarservice

Demokrati och delaktighet

Göteborgs Stad, Konsument- och Medborgarservice

I arbetet med att informera invånarna om vilka möjligheter det finna att ta del av i stadens olika beslutsprocesser, tog vi på uppdrag av KoM fram ett antal animerade filmer och illustrationer för att stödja och förtydliga informationen om hur man kan vara delaktig och påverka i Göteborgs stad. Filmerna och illustrationerna användes på webben för att göra innehållet tydligare, mer attraktivt och enklare att agera på. 

Vi tog fram idé, manus och producerade tre filmer i stadens manér (det pedagogiska och det profilerande manéret).

Medborgardialog

Medborgardialog

text-KoM.jpg
Medborgarbudget

Medborgarbudget

Film 1
Så kan du vara delaktig – Beskriver på ett enkelt och inbjudande sätt alla olika sätt som man som invånare kan vara med och påverka. Filmens syfte var att locka till mer läsning.

Film 2
Göteborgsförslaget – En film som beskriver hur man gör för att lägga ett Göteborgsförslag.

Film 3
Kort film som på ett enkelt sätt beskriver vad Göteborgsförslaget går ut på. Syftet var att använda den på medborgarkontor, skärmar på tex Västtrafik, skolor och i sociala medier.

Uppdraget omfattade också framtagning av ett antal illustrationer för komplettering och visualisering av texter under deltighetsmodulen på stadens hemsida.

 

Göteborgsförslaget

Göteborgs Stad, Konsument- och Medborgarservice

Att skapa fler digitala kommunikationskanaler mellan invånare och politiker/tjänstemän ser vi som viktig demokratistärkande kommunikation och vi var därför glada och stolta över att tillsammans med KoM utveckla konceptet ”Har du ett bättre förslag?” med syfte att lansera och skapa uppmärksamhet för det nya e-verktyget för medborgarna att göra sin röst hörd, Göteborgsförslaget.

Genom korta filmer, stödjande annonsering och tryckt material nådde vi igenom bruset och filmerna blev de mest sedda och delade i stadens Facebook-historia.

annons_gbgforslaget.jpg
gbg_forslag_vit_text.jpg
billboard.jpg
a5_folder.jpg
 

Övriga exempel

BoStad2021

Fastighetskontoret, Göteborgs Stad

 

På egna ben

Trafikkontoret, Göteborgs Stad

 

Egnahemsbolaget

Göteborgs Stad

 

Franklins gymnasium

Mölndals Stad