The Compadres
thumbnail.jpg

Mölndals stad

Uppdrag

Uppdrag

Som Mölndals stads kommunikationsbyrå har vi förstås många uppdrag att hantera. Att ge staden en helt ny grafisk identitet är ett av de större projekten, men att ge liv åt olika förvaltningar eller projekt är minst lika roligt.

Insikt

Insikt

Även om Mölndals stad har en tydlig profil i sin kommunikation krävs det ibland att olika projekt får leva sitt eget liv, mot sin målgrupp. Vi ville ta fram en tillåtande grafisk profil som kan leva under lång tid, men som fortfarande kan få vara kreativ och nyskapande när det krävs.

Produktion

Produktion

Vi har tagit fram en ny grafisk profil med modifierat stadsvapen, illustrationer för Mölndal lyssnar, logotyper för olika projekt inom staden, grafisk profil för Krokslättsgymnasiet och grafisk form och innehåll för hur asyl- och integreringsprocessen i Mölndal. Bland mycket annat. Anna Blomberg har illustrerat för den grafiska profilen.

2 -Van_+logo.png
5a Mölndal_lyssnar_webb_3.png
5 bMölndal_lyssnar_webb_1.png
5 cMölndal_lyssnar_webb_2.png
7 - Logos.png