The Compadres
Uppdrag

Derome

Uppdrag

Derome Mark & Bostad hade i många år byggt första etappen av Göingegården utanför Varberg. Nu ville de ha en film som visade upp området för omvärlden.

Insikt

Insikt

Tvärtemot vad man kan tro så finns det byggbolag som inte nödvändigtvis vill bygga på varenda ledig kvadratmeter i ett nytt område. För Derome är livskvalitet och trivsel så viktigt att prioriterar att bevara arvet och själen i de områden de bygger i.

Idé

Idé

Vi ville göra en film som visade Göingegårdens unika historia – och framtid. Tempot, växlingarna och naturrikedomen blev en naturlig ram för berättelsen.

Produktion

Produktion

Vi gjorde storyboard, manus och film.