The Compadres
thumbnail.jpg

Nyanlända i Mölndal

Uppdrag

Som kommun i Sverige har man ett stort ansvar för att hjälpa nyanlända med bostadslösningar. Vår uppdragsgivare Mölndals stad arbetar intensivt med att lösa både bostadsbrist och integration. Ett viktigt initiativ man nu provar är att nå ut till privatpersoner och de invånare i kommunen som har en bostad eller en del av en bostad att hyra ut. Allt från del i hus till Attefallshus är intressant. Hyror, kontrakt och försäkringar garanteras av Mölndals stad.

Vårt uppdrag var att skapa en kampanj i flera kanaler för att kommunicera just detta. 

Idé

Idé

Att hyra ut bostäder kan vara ett stort steg. Vi vill minska det steget lite och under parollen "Vad har vi gemensamt?" vill vi visa på de många möjligheter som kan öppna upp sig för båda parter genom att hyra ut Kanske får du en ny bekantskap med gemensamma intressen på samma gång. Eller bara en gemensam trädgård. Allt genom en trygg och enkel process.

Produktion

Produktion

Vi står för all produktion från koncept, film, annons, folder och DR.

Foto: Kim Svensson
Rörligt foto: Business Club Royale

ikoner.png