The Compadres
hands2.png

Om oss

När du kommer till oss kommer vi ta till alla knep för att göra dig intressant, charmig, fascinerande och framgångsrik.

compadres_gif.gif
 
 

Vad vi gör

På The Compadres utvecklar vi varumärken. Och även om uppdragen ofta har sina specifika förutsättningar startar resan på samma sätt. Processen börjar med att vi skapar oss en förståelse genom research om företaget, produkten, omvärlden och målgruppen. Därefter arbetar vi fram en stark insikt som ligger till grund för idéarbetet. När allt är på plats och vi är överens om att detta är den smartaste vägen framåt, börjar vi producera ut konceptet i alla möjliga medier och kanaler.

Insikt

Det är stor skillnad på information och data å ena sidan, och insikt å den andra. En insikt innebär att man tolkat data, att man gett den mening och kontext. En sann insikt är sällsynt och väldigt värdefull för det fortsatta arbetet.

 

Idé

I den här fasen ska insiktsarbetet översättas till en kreativ varumärkesupplevelse. All strategisk planering ska nu få liv genom rätt design och tonalitet. Vi ska också klura ut var målgruppen bäst möter vårt budskap.

 

Produktion

Om idéerna ska göra sitt jobb när de studsar ut i världen måste utförandet tas på största allvar. Formgivning, copy, design, illustration, motion graphics, foto, film eller vad vi än använder behöver sin väl avvägda fingerspitzgefühel.

 
 

Våra kunder